Bestillingen sendes innen 1-3 dager - Gratis frakt over 399 kr

Den nye generasjonen turkart

De seneste årene har det dukket opp en rekke ulike tekniske nyvinninger som har gjort det mulig å forbedre innholdet i turkartene. Den viktigste faktoren for å kunne utvikle enda bedre turkart, er såkalt laserskanning. Det går ut på å skanne hver meter av terrenget fra lufta. Det resulterer i en enorm mengde data som kan brukes på flere samfunnsnyttige felt men også presentere nye og nyttige detaljer for de som bruker fjellet.

På grunnlag av den nye flyskanningen framtrer naturdetaljer, bratt terreng, breer og elver på en ny måte

Vår erfaring er at jo mer kupert terreng det er snakk om, jo større forskjell gir dette sammenlignet med tradisjonelle kart. Vi synes det er overraskende at ingen norsk aktør har vært interessert i å lage bedre, og dermed sikrere kart, for de som ferdes i fjellet. Gjennom å bruke alle tilgjengelige data, produserer vi nå en moderne kartserie som vi kaller ”Den nye generasjonen turkart”. Det er første gang siden Kartverket fullførte sin utvikling av turkartene på 1980-tallet at det har skjedd en så omfattende forbedring.

Første steg i arbeidet med den nye generasjonen turkart er å få mer eksakte høydekurver basert på laserskanning. Med tanke på at hver kvadratmeter i hele Norge har en nøyaktig høydeverdi, kan man få svært detaljert informasjon. Vi har valgt en ekvidistanse på 10 meter i de fleste kartene, men beholdt 20 meter i enkelte turkart i skala 1:50.000, over områder med dramatiske høydeforskjeller, for eksempel i Romsdalen.

Deretter legger våre kartografer mye flid i å skape ulike typer terrengskygge. Det låter kanskje merkelig, men i den enorme datamengden som kommer fra laserskanningen, kan man generere terrengskygger på kartet som får fram formasjonene i bratt terreng på en særlig tydelig måte.

Bedre presisjon i detaljene

Utover den nye høyde- og terrenginformasjonen i den nye generasjonens turkart, har vi kunnet forbedre presisjonen i en rekke kartdetaljer ved å studere satelitt- og flyfoto, og samlet statistikk over hvor folk faktisk går i terrenget.

  • Presisjonen i de offisielle merkede sommer- og vinterruter kunne vært forbedret och store mengder nye stier kartlegges som ikke er registrert hos Kartverket. De har for eksempel identifisert og lagt til over 200 kilometer stier på kartet over Jotunheimen.
  • Isbreenes utstrekning og størrelse er dessverre også høyaktuell, Calazo har sett over og justert dette på mange av breene som dekkes av de mest detaljerte kart.
  • De har i tillegg kombinert andre tilgjengelig kartlag fra Kartverket, slik at nøyaktigheten på alt fra veier, bygninger, sjøer og bekker, til større vassdrag, framtrer mer korrekt enn i den gamle 1:50.000-basen.

All tilgjengelig overnatting på fjellet er inntegnet, ikke bare fra DNT, men også for eksempel tilgjengelige private hytter og de som administreres av fjellstyrene.

Når vi legger sammen all tilgjengelig informasjon, trer et helt nytt kart fram. Vår ambisjon er å skape en kartserie som følger den norske tradisjonen av turkart rent utseendemessig, men der vi legger til elementer med inspirasjon fra sveitsiske Alpe-kart, som regnes som de beste i verden.

Produktet er lagt til i handlekurven din