Bestillingen sendes innen 1-3 dager - Gratis frakt over 399 kr

Den nye generasjonen turkart

De siste årene har det kommet en rekke ulike tekniske nyvinninger som har gjort det mulig å forbedre innholdet i turkart. Laserskanning er den viktigste faktoren for denne utviklingen – en metode som går ut på å skanne hver meter av terrenget fra lufta. Dette gir en enorm mengde data som kan brukes på flere samfunnsnyttige felt, i tilllegg til nye og nyttige detaljer for de som bruker fjellet.

På bakgrunn av den nye luftskanningen framtrer naturdetaljer, bratt terreng, breer, elver o.a. på en ny måte

Sammenlignet med tradisjonelle kart ser vi at jo mer kupert terrenget er, desto bedre vises dette i våre nye kart.  Vi synes det er rart at ingen norsk aktør har vært interessert i å lage bedre, og dermed sikrere kart, for de som ferdes i fjellet. Gjennom å bruke alle tilgjengelige data, produserer vi nå en moderne kartserie som vi kaller «Den nye generasjonen turkart». Det er første gang siden Kartverket fullførte sin utvikling av turkartene på 1980-tallet at det har skjedd en så omfattende forbedring.

Første steg i arbeidet med den nye generasjonens turkart har vært å få mer eksakte høydekurver basert på laserskanning.  Med tanke på at hver kvadratmeter i hele Norge har en nøyaktig høydeverdi, kan man få svært detaljert informasjon. Vi har valgt en ekvidistanse på 10 meter i de fleste kartene, men beholdt 20 meter i enkelte turkart i skala 1:50.000 over områder med dramatiske høydeforskjeller, for eksempel i Romsdalen.

Høydemodell over Stor Ronden etter laserskanning, legg merke til detaljrikdommen.

Deretter har våre kartografer lagt mye flid i å skape ulike typer terrengskygge. Det høres kanskje merkelig ut, men i den enorme datamengden som kommer fra laserskanningen, er det mulig å generere terrengskygger på kartet som får fram formasjonene i bratt terreng på en særlig tydelig måte – og som gir en tredimensjonal virkning.

En detaljert sammenligning mellom et ordinært turkart (til høyre) og det vi kaller den nye generasjonen turkart.

Mer nøyaktighet i detaljene

Utover den nye høyde- og terrenginformasjonen i den nye generasjonens turkart, har vi kunnet forbedre presisjonen i en rekke kartdetaljer ved å studere satelitt- og flyfoto, og samlet statistikk over hvor folk faktisk går i terrenget.

  • Vi har forbedret nøyaktigheten i de offisielle, merkede sommer- og vinterrutene og store mengder nye stier, som ikke tidligere er registrert hos Kartverket, er kartlagt.. For eksempel er det identifisert og lagt til over 200 kilometer stier på kartet over Jotunheimen.
  • Isbreenes utstrekning og størrelse er dessverre høyaktuell. Calazo har sett over og justert dette på mange av breene som dekkes av de mest detaljerte kartene.
  • De har i tillegg kombinert andre tilgjengelig kartlag fra Kartverket, slik at nøyaktigheten på alt fra veier, bygninger, sjøer og bekker, til større vassdrag, framtrer mer korrekt enn i den gamle 1:50.000-basen.

  • I tillegg er andre tilgjengelige kartlag fra Kartverket kombinert, slik at alt fra veier, bygninger, sjøer og bekker, til større vassdrag, framtrer mer korrekt og nøyaktig enn i den gamle 1:50 000-basen. 

All tilgjengelig overnatting i fjellet er inntegnet, ikke bare  DNT-hyttene, men bl.a. også tilgjengelige private hytter og de som administreres av fjellstyrene.

Når vi legger sammen all tilgjengelig informasjon, trer et helt nytt kart fram. Vår ambisjon er å skape en kartserie som følger den norske tradisjonen av turkart rent utseendemessig, men der vi legger til elementer med inspirasjon fra sveitsiske Alpe-kart, som regnes som de beste i verden.

 

 

 

 

Populära produkter i underkategorierna

Produktet er lagt til i handlekurven din